Σάββατο 14 Ιουλίου 2018

ΩΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
17:00 - 18:00  
18:00 - 19:00  
18:30 - 19:30  
19:00 - 20:00  
20:00 - 21:00  

  

Κυριακή 15 Ιουλίου 2018

ΩΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
15:00 - 16:00    
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00  
18:00 - 19:00