Η Δήλωση Συμμετοχής

Τίτλος Εμφανίσεις
Δημιουργώντας Επιτυχημένες Καμπάνιες - Κυριακή 17/7/2016, 17:15-18:15 Εμφανίσεις: 1375
Η αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ - Κυριακή 17/7/2016, 16:00-17:00 Εμφανίσεις: 1300
Βιωματική Εκπαίδευση - Κυριακή 17/7/2016, 14:45-15:45 Εμφανίσεις: 1258
Personal S.W.O.T. Analysis: Aποκωδικοποιώντας την προσωπικότητα του εθελοντή - Κυριακή 17/7/2016, 13:30-14:30 Εμφανίσεις: 1220
Η διαδικασία της Συνέντευξης των Εθελοντών - Κυριακή 17/7/2016, 12:15-13:15 Εμφανίσεις: 1278
Η Εκπαίδευση στη Διαχείριση & Αξιοποίηση των Εθελοντών - Κυριακή 17/7/2016, 11:00-12:00 Εμφανίσεις: 996
Θετική Σκέψη και Στάση Ζωής - Σαββάτο 16/7/2016, 17:15-18:15 Εμφανίσεις: 1565
Οι Αξίες του Εθελοντισμού στην Πράξη - Σαββάτο 16/7/2016, 16:00-17:00 Εμφανίσεις: 1416
Η επιλογή ΜΚΟ & του κατάλληλου εθελοντικού προγράμματος - Σαββάτο 16/7/2016, 14:45-15:45 Εμφανίσεις: 6890
H Mετάβαση από το «Θέλω» στο «Μπορώ» του Εθελοντισμού - Σαββάτο 16/7/2016, 13:30-14:30 Εμφανίσεις: 2406
Ο ρόλος των Soft Skills - Σαββάτο 16/7/2016, 12:15-13:15 Εμφανίσεις: 968
Εθελοντισμός: Η Δύναμη της Προσφοράς - Σαββάτο 16/7/2016, 11:00-12:00 Εμφανίσεις: 2674