ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3/2020

ΩΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

12.00 - 12.45

13.00 - 13.45

17:00 - 17:45

18:00 - 18:45

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3/2020

ΩΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

11.00 - 11.45

12:00 - 12:45

13:00 - 13:45

15:00 - 15:45