Κυριακή

 

 

13:00 - 14:00

odiklogo Πρώτες Βοήθειες
Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (Ο.ΔΙ.Κ.)

19:00 - 20:00

olympiadah2o logo2 Παρουσίαση Βιβλίου
"Σκέψεις για την Κοινωνική Οικονομία"
Μιχαηλίδης Δημήτριος

 

Οι Συμμετέχοντες στα Δρώμενα στο "Τατάμι"

odiklogo