Κυριακή

 

 

10:00 - 22:00

praksislogonew

Το Παζλ της Caritas, δηλαδή της Αγάπης
ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

aeifereinlogo

Είμαι, Έχω, Ονειρεύομαι - Ανθρώπινος Ιστός!
ΑΕΙ ΦΕΡΕΙΝ

  

 
Δευτέρα

 

 

10:00 - 22:00

praksislogonew

Το Παζλ της Caritas, δηλαδή της Αγάπης
ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

aeifereinlogo

Είμαι, Έχω, Ονειρεύομαι - Ανθρώπινος Ιστός!
ΑΕΙ ΦΕΡΕΙΝ

 

Οι Συμμετέχοντες στα Δρώμενα "All Time"

praksislogonew
aeifereinlogo