Σάββατο 14 Ιουλίου 2018

ΩΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
17:00 - 17:45

Διαχείριση συγκρούσεων σε ομάδες

- Ελένη Καρδαμίτση, Συντονίστρια Προγραμμάτων του Οργανισμού Hellenic Youth Participation

18:00 - 18:45

Εκπαίδευση εθελοντών
Μεταδίδοντας ξεκάθαρα τις προσδοκίες
Υποστήριξη εθελοντών
Επιβεβαίωση και επιβράβευση

- Αθανάσιος Κοντογιάννης, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Εθελοντικής Διακονίας Ασθενών
19:00 - 19:45

Βιωματικό παιχνίδι:

 • Coaching για managers
  Παρότρυνση/κίνητρα, δέσμευση και ευθυγράμμιση της ομάδας
 • Σχεδιασμός και αποτελεσματική συνεργασία
 • Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά θέσεων
 • Ταιριάζοντας τους κατάλληλους εθελοντές με την κατάλληλη θέση
- Σοφία Σαμδανίδου, Brahma Kumaris

  

Κυριακή 15 Ιουλίου 2018

ΩΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
17:00 - 17:45

Εθελοντική εργασία και νομοθεσία

- Κώστας Μπρίλης, Νομικός
18:00 - 18:45

Δικαιώματα και ευθύνες των εθελοντών και το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα

- Στέλλα Γαμβρέλλη, LL.M. Eur., LL.M., A.C.C. Δικηγόρος, Διαπ. Διαμεσολαβήτρια Personal, Executive & Team Coach

19:00 - 19:45

Βιωματικό παιχνίδι:

 • Coaching για managers
  Παρότρυνση/κίνητρα, δέσμευση και ευθυγράμμιση της ομάδας
 • Σχεδιασμός και αποτελεσματική συνεργασία
 • Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά θέσεων
 • Ταιριάζοντας τους κατάλληλους εθελοντές με την κατάλληλη θέση
- Μαρία Παγκάλου, Brahma Kumaris