Παναγιωτοπούλου Καλλιόπη

Διδάκτωρ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Visiting lecturer στο Neapolis University of Pafos. Πρόεδρος του Τομέα Διοίκησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του ΕΣΝΕ.

Η Καλλιόπη Παναγιωτοπούλου είναι Διδάκτωρ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στη συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη. Διδάσκει στο Neapolis University of Pafos στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Health Care Management. Είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε θέματα εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα καθώς και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Η συνταγματάρχης εν αποστρατεία Καλλιόπη Παναγιωτοπούλου είναι keynote speaker σε σεμινάρια του ΥΠΕΘΑ σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και Πρόεδρος του Τομέα Διοίκησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του ΕΣΝΕ.