ΒΡΑΒΕΙΑ Festival Εθελοντισμού 2016

 • Ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα
 • Πρόσφυγες-Μετανάστες
 • Περιβάλλον (Φυσικό, Αστικό)
 • Υγεία  & Πρόνοια
 • Trafficking
 • Τέχνες-Πολιτισμός-Αθλητισμός
 • Προστασία ζώων
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Παιδί & Οικογένεια
 • Οικονομία-Κοινωνία
 • Εκπαίδευση
 • Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες
   

Τιμητικές Διακρίσεις

 • Skywalker σε άνθρωπο - Προσφορά στην Κοινωνική Οικονομία
 • Skywalker σε άνθρωπο - Προσφορά στον εθελοντισμό
 • Διαχείριση Εθελοντών
 • Καινοτόμο Πρόγραμμα
 • Καινοτόμο Εργαλείο