Σάββατο 14 Ιουλίου 2018

ΩΡΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
15:00 - 15:15

Χαιρετισμοί

15:15 - 16:15

Corporate volunteer programs - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

16:15 - 16:30

Coffee break

16:30 - 17:30

Πηγές χρηματοδότησης από ιδρύματα

17:30 - 18:30

NGO’s hubs

18:30 - 19:30

Σκιαγραφώντας το προφίλ του εθελοντή

- Νέλλη Μπέλκη, Νέλλη Μπέλκη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Εκπαιδευτικός, Μέντορας, τέως Πρόεδρος του εθελοντικού ομίλου Inner Wheel Ηλιούπολης
19:30 - 20:00

Networking zone

  

Κυριακή 15 Ιουλίου 2018
  
ΩΡΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
15:00 - 16:00

NGOs to NGOs

16:00 - 17:00

Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού ενός μη κυβερνητικού οργανισμού

17:00 - 17:15

Coffee break

17:15 - 18:15

Εξέλιξη του εθελοντισμού διεθνώς, διερεύνηση πιθανότητας δημιουργίας ενός συντονιστικού οργάνου ΜΚΟ

18:30 - 20:00

Απονομή βραβείων και τιμητικών διακρίσεων