• Δημήτριος Μιχαηλίδης
    Δημοσιογράφος ΑγροΝέα
  • Ερμίνα Γάκη
    Συμβουλευτική Ψυχολόγος Μ.Α
  • Θεοδώρα Φούντα
    Κοινωνιολόγος, Coach & Mentor